Anh có muốn đụ em không em khoả thân cho anh coi

Đừng vì mất trinh mà biến mình thành con mất chất ! Đôi ba lần lên giường ừ thì thân xác đã khác, nhưng đừng vì thế mà vác xác buông lơi, làm trò chơi của thiên hạ ! 🙂
✔️ Tình yêu chưa đủ thì đừng ngủ với nhau. Tình dục lên ngôi thì tình yêu chỉ là trò chơi khám phá.

Trả lời