Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn – Chào anh em !
Hnay bạn kuteo1610 có chút việc bận không post bài được nên nhờ mình post hộ , tất cả lời văn đều của bạn ấy !

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió cuối tuần chả đi đâu chơi được , 2 vợ chồng đành phải kiếm cái Khách Sạn vào chơi tạm nhau vậy 😀 , vừa vào tắm đuợc 5 phút bước ra đã thấy bà xã như này rồi thì bảo có đáng nện tơi bời ko cớ chứ !!!

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn

Ngày mưa gió 2 vợ chồng chịch nhau trong khách sạn