Đã xinh lại còn dáng đẹp ngon thế này sao anh chịu nổi

Đã tử tế lại còn xinh gái
Thêm bệnh ảo tưởng chữa mãi chả khỏi ….

Tôi sinh ra làm người tày
Nhưng họ nói tôi là người chăm
Chăm ăn,chăm ngủ và…
Chăm 100% mỗi khi nâng chén

Nghĩ đến cảnh lấy chồng thôi đã thấy yêu đời rồi. Được ăn cơm chồng nấu, được mặc quần áo chồng giặt.
Sướng!